نویسنده = جعفر محمدیان
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 91-121

علی مومن پور؛ علی ایمانی؛ موسی رسولی؛ جعفر محمدیان؛ لیلا دهاقین