نویسنده = بهمن حسینی
تعداد مقالات: 2
1. بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-137

عاطفه مشاری نصیرکندی؛ بهمن حسینی؛ علی رضا فرخ زاد؛ لطفعلی ناصری


2. بررسی پراکنش و تنوع فیتوشیمیایی گونه های دارویی رز (Rosa spp.) در شمال غرب ایران

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-45

بهمن حسینی؛ شهلا شامه؛ ابوالفضل علیرضالو