نویسنده = بنیامین ترابی
تعداد مقالات: 2
1. واکنش بذرهای پرایمینگ شده کلزا در پاسخ به دماهای مختلف

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 215-227

10.22069/jopp.2019.15278.2371

محسن ملک؛ بنیامین ترابی؛ فرشید قادری فر؛ حمیدرضا صادقی پور


2. مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 19-42

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی