نویسنده = سمانه اسدی صنم
تعداد مقالات: 2
1. افزایش ترکیبات فنلی برگ زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد خاکی کودهای شیمایی و آلی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 179-198

بهلول عباس زاده؛ سمانه اسدی صنم؛ معصومه لایق حقیقی


2. اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های جو (Hordeum vulgare L. cv. Sahar) در تنش شوری

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 171-189

محسن زواره؛ سمانه اسدی صنم؛ همت الله پیردشتی؛ ابوذر هاشم پور