کلیدواژه‌ها = اسید هیومیک
تعداد مقالات: 5
2. افزایش ترکیبات فنلی برگ زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد خاکی کودهای شیمایی و آلی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 179-198

10.22069/jopp.2019.15532.2395

بهلول عباس زاده؛ سمانه اسدی صنم؛ معصومه لایق حقیقی


3. اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی زرشک بی‌دانه در سال آور

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-100

10.22069/jopp.2018.13827.2239

امین زارع؛ محمد رضا اصغری پور؛ براتعلی فاخری


5. بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersium esculantium)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 189-198

علی باقرزاده؛ محسن قاسمی؛ محبوبه ابراهیمی؛ بهنام صالحی