موضوعات = کشاورزی پایدار
تعداد مقالات: 18
3. ارزیابی ویژگی‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبد کاووس و ساری

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-117

10.22069/jopp.2017.12254.2110

ارسطو عباسیان؛ علی نخ زری مقدم؛ همت الله پیردشتی؛ ابراهیم غلامعلی پورعلمداری


4. اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی زرشک بی‌دانه در سال آور

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-100

10.22069/jopp.2018.13827.2239

امین زارع؛ محمد رضا اصغری پور؛ براتعلی فاخری


7. اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگرفرنگی در شرایط تنش شوری و کم‌آبی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-57

10.22069/jopp.2017.9640.1910

شیوا رحیمی تنها؛ عظیم قاسم نژاد؛ ولی ا.. بابایی زاد؛ محمد زمان علاالدین


11. تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب عدس در خرم آباد

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 337-342

مریم صارمی؛ بهمن فرهادی؛ عباس ملکی؛ معصومه فراستی


12. بررسی رابطه مکانی توزیع پتاسیم خاک با صفات رشدی و عملکرد گندم دیم

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 261-276

مانیا یوسفی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ حسینعلی شمس آبادی


13. بررسی تنوع بیوشیمیایی پوست و گوشت تعدادی از بیوتیپ‌های طبیعی مرکبات

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 81-98

مائده آهنکوب رو؛ رضا فتوحی قزوینی؛ جواد فتاحی مقدم


15. اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-41

افسانه امین غفوری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل


17. پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 27-49

نسیم مقدادی؛ افشین سلطانی؛ بهنام کامکار؛ امیر حجارپور


18. بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 191-202

سعید دقیقی؛ علی تهرانی فر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی نخعی؛ مهدی جهانی؛ سعید ملک زاده شفارودی