بررسی تأثیر کلسیم در بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری در گیاه گوجه فرنگی

نوع مقاله: پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of calcium on improvement of salt stress damages in tomato