دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-168 
3. تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژنوتیپ‌های جو

صفحه 49-70

سکینه پسرکلو؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضانپور؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ مهدی کلاته عربی؛ شعبان کیا


4. تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬

صفحه 71-90

احسان اله تاجیک جلالی؛ علیرضا نه بندانی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حسین عجم نوروزی