دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-253 
1. اثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

صفحه 1-20

مهرانوش امامیان طبرستانی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ همت الله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان


6. ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در مرحله گیاه بالغ در تعدادی از ارقام گندم نان

صفحه 89-102

مریم ابراهیمیان؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ خلیل زینلی نژاد؛ سیده ساناز رمضانپور


10. بررسی سازگاری تعدادی از ارقام زیتون یونانی در منطقه طارم

صفحه 153-166

محمد نوری زاده؛ محمود عظیمی؛ عزیزاله عبدالهی