نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنیا، محسن مطالعه اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدس [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 27-53]
 • آق مولایی، اکرم واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان به قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 329-335]
 • آگوشی، مائده تاثیر کاربرد زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 173-187]

ا

 • ابراهیمی، محمدعلی بهینه‌سازی تولید پینه و ریزازدیادی در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 35-48]
 • احمدی، آزاد تغییر سطح بیماریزایی Phytium ultimum در گلرنگ تحت شرایط متفاوت آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 157-172]
 • اسدی، رسول تأثیر مکش خاک و شوری آب بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 295-311]
 • اسدی، قربانعلی اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 133-155]
 • افراسیاب، پیمان تأثیر مکش خاک و شوری آب بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 295-311]
 • اله دادی، ایرج بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 49-65]
 • امیدی، حشمت بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر پرولین، رنگدانه‌های فتوسنتزی و رطوبت نسبی برگ گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.)) در محیط آبکشت [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 89-103]
 • امیری، محمد اسماعیل بررسی رشد و جذب عناصر معدنی پایهGF677 (هیبرید هلو و بادام) در واکنش به پتانسیل آب در غلظت های مختلف آگار در محیط کشت بافت گیاهی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • امین غفوری، افسانه مقایسه اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید دیم و آبی جو با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 243-264]
 • اورسجی، زینب بررسی ویژگی‌های گونه تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه شایع سوروف (E. crus-galli) در رقابت با برنج [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 224-241]
 • اورسجی، زینب بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 243-260]

ب

 • بیابانی، عباس مطالعه اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدس [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 27-53]
 • بخرد، حامد تأثیر هالو پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی، مورفولوژیک و فیزیولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش قلیائیت [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • براری، حسین کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی فوزاریمی ریشه گندم با استفاده از آنتاگونیست های قارچی دراستان مازندران [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 227-242]
 • بلندی، احمد رضا تأثیر ردیف کاشت، فاصله بوته و وزن مینی تیوبر بر عملکرد سیب‏ زمینی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 137-155]
 • بهمنیار، محمدعلی تاثیر کاربرد زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 173-187]
 • بهمنش، نسرین اثر تناوب‌های‌ زراعی مبتنی بر کشت ذرت بر توزیع مکانی بانک بذر و گیاهچه‌های‌ علف هرز تاج‌ریزی سیاه (.Solanum nigrum L) [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 211-226]

پ

 • پالوج، الهام تغییر سطح بیماریزایی Phytium ultimum در گلرنگ تحت شرایط متفاوت آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 157-172]
 • پبیردشتی، همت اله غربال‌گری ژنوتیپ‏های برنج با استفاده از برخی صفات مورفوفیزیولوژیک درشرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 95-117]
 • پیری، عیسی اثرات تراکم بوته بر عملکرد گل و اسانس و برخی شاخص‌های مهم زراعی در گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 87-100]
 • پیردشتی، همت الله اثر تناوب‌های‌ زراعی مبتنی بر کشت ذرت بر توزیع مکانی بانک بذر و گیاهچه‌های‌ علف هرز تاج‌ریزی سیاه (.Solanum nigrum L) [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 211-226]
 • پهلوانی، محمد هادی تغییر سطح بیماریزایی Phytium ultimum در گلرنگ تحت شرایط متفاوت آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 157-172]
 • پورطوسی، نرگس بررسی روش‌های مختلف مدیریت علف‌هرز انگل سس درختی (Cuscuta monogyna) در پرچین‌های برگ نو (Ligustrum vulgar) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 313-327]

ت

 • تازه، کیوان اثرات تراکم بوته بر عملکرد گل و اسانس و برخی شاخص‌های مهم زراعی در گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 87-100]
 • تدین، علی اثر همزیستی قارچ میکوریزای آربوسکولار بر برخی از خصوصیات زراعی بزرک (Linum ussitatissimum L.) تحت شرایط تنش خشکی در منطقه شهرکرد [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 1-21]
 • ترابی، حسین بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر پرولین، رنگدانه‌های فتوسنتزی و رطوبت نسبی برگ گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.)) در محیط آبکشت [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 89-103]
 • تقی نسب، میثم بررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگهای ارقام حساس و مقاوم توتون آلوده به ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 129-153]
 • توحیدی، بهناز ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان براساس روش امی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 189-202]

ج

 • جانعلی نژاد، محمد حسین تهیه نقشه پراکنش و فلور علف‌های‌هرز تابستانه باغات مرکبات شهرستان بندرگز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 181-201]
 • جعفری، سید مهدی بررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگهای ارقام حساس و مقاوم توتون آلوده به ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 129-153]

چ

 • چگینی، محمد علی ‏بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 78-103]

ح

 • حاتمی ملکی، حمید ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی QTLهای کنترل‌کننده صفات زراعی- مورفولوژیک در جمعیت 2:3F توتون شرقی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 127-147]
 • حاجی زاده سی سختی، سمیه بهینه‌سازی تولید پینه و ریزازدیادی در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 35-48]
 • حافظ نیا، مریم بررسی اثر زمان پاشش اسید سالیسیلیک بر برخی از رنگدانه‌ها و خصوصیات مورفولوژیک میوه گوجه‌فرنگی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 203-217]
 • حبیبی، فریبرز بررسی رشد و جذب عناصر معدنی پایهGF677 (هیبرید هلو و بادام) در واکنش به پتانسیل آب در غلظت های مختلف آگار در محیط کشت بافت گیاهی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • حسیبی، پیمان غربال‌گری ژنوتیپ‏های برنج با استفاده از برخی صفات مورفوفیزیولوژیک درشرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 95-117]
 • حسیبی، پیمان اثر ریزگردها بر فلئورسانس کلروفیل و خصوصیات فتوسنتزی نیشکر (Saccharum officinarum L.) دراهواز [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 277-293]
 • حمیدی، حسن تأثیر ردیف کاشت، فاصله بوته و وزن مینی تیوبر بر عملکرد سیب‏ زمینی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 137-155]

خ

 • خادم پیر، محمد تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 55-78]
 • خرم دل، سرور مقایسه اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید دیم و آبی جو با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 243-264]
 • خرم دل، سرور اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 133-155]
 • خلیلی، نفیسه ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی در کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی به دما در سه رقم آفتابگردان [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 119-136]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تلقیح باکتری Bradyrhizobium Japonicum و کود نیتروژن [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 73-87]

د

 • دیانتی دیلمی، شیرین اثر محیط کشت، نوع ریز نمونه و بنزیل آدنین بر القای رویان بدنی دوگونه ثعلب ایرانی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 119-132]
 • درخشان، ابوالفضل مقایسه مدل‌های هیدروترمال تایم جهت مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر فالاریس بر مبنای توزیع‏های نرمال، ویبول و گامبل [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 39-57]
 • درزی نفت چالی، عبداله اولویت بندی مکانی تولید محصول پیاز در مناطق گرم و خشک (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 191-209]
 • درویش زاده، رضا ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی QTLهای کنترل‌کننده صفات زراعی- مورفولوژیک در جمعیت 2:3F توتون شرقی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 127-147]
 • دستفال، منوچهر تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، کودهای زیستی و نانونیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی سویا ((Glycine max L. در منطقه داراب (استان فارس) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 203-222]
 • دلبری، معصومه تأثیر مکش خاک و شوری آب بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 295-311]
 • دهداری، مسعود بهینه‌سازی تولید پینه و ریزازدیادی در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 35-48]
 • دهقانی تفتی، احمدرضا بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 49-65]
 • دیهیم فرد، رضا بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی محصول در ارقام چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 71-93]
 • دیهیم فرد، رضا ارزیابی و مقایسه عملکرد چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه در شهرستان‌های مشهد و نیشابور با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 157-180]

ذ

 • ذوالفقار نژاد، هدی ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی در کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی به دما در سه رقم آفتابگردان [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 119-136]

ر

 • راحمی، علی ارزیابی بهبود سرعت و دوره پر شدن دانه طی فرآیندهای اصلاحی در ارقام گندم [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 23-37]
 • راشد محصل، محمد حسن بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 243-260]
 • رحیمی، اصغر تأثیر هالو پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی، مورفولوژیک و فیزیولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش قلیائیت [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • رحیمی مقدم، سجاد ارزیابی و مقایسه عملکرد چغندرقند در کشت بهاره و پاییزه در شهرستان‌های مشهد و نیشابور با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 157-180]
 • رضوی، سید اسماعیل تغییر سطح بیماریزایی Phytium ultimum در گلرنگ تحت شرایط متفاوت آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 157-172]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 133-155]
 • رمضانپور، سیده ساناز تجزیه ژنتیک مقاومت گندم به لکه برگی سپتوریایی (Septoria tritici Blotch) به روش دیالل [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 239-244]
 • رئیسی، سامیه پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iLegume برای پیش‌بینی رشد و عملکرد سویا در شرایط گرگان [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 1-26]

ز

 • زینلی، ابراهیم پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iLegume برای پیش‌بینی رشد و عملکرد سویا در شرایط گرگان [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 1-26]

س

 • سیاحی، ناجی اثر ریزگردها بر فلئورسانس کلروفیل و خصوصیات فتوسنتزی نیشکر (Saccharum officinarum L.) دراهواز [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 277-293]
 • سالاری، سمیرا اولویت بندی مکانی تولید محصول پیاز در مناطق گرم و خشک (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 191-209]
 • سیاهمرگویی، آسیه بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 243-260]
 • سیدی، سید محمد اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 133-155]
 • سرپرست، رمضان ارزیابی عملکرد و شاخص‌های رشد سیب‌زمینی درشرایط کوهستانی وجلگه‌ای استان گلستان [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 231-238]
 • سعادتیان، بیژن بررسی نقش تغذیه‌ای نانو ذرات سیلیسیم در ویژگی‌های فیزیولوژیک و تولید ریزغده سیب‌زمینی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 173-189]
 • سیفی، اسماعیل اثر برداشت بهنگام بر افزایش کیفیت میوه‌ی انار ارقام شکر، شیرین و سنگک [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 101-118]
 • سلطانی، افشین ارزیابی بهبود سرعت و دوره پر شدن دانه طی فرآیندهای اصلاحی در ارقام گندم [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 23-37]
 • سلطانی، افشین پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iLegume برای پیش‌بینی رشد و عملکرد سویا در شرایط گرگان [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 1-26]
 • سلطانی، افشین تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 55-78]
 • سلطانیان، مریم اثر همزیستی قارچ میکوریزای آربوسکولار بر برخی از خصوصیات زراعی بزرک (Linum ussitatissimum L.) تحت شرایط تنش خشکی در منطقه شهرکرد [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 1-21]
 • سلطانلو، حسن تجزیه ژنتیک مقاومت گندم به لکه برگی سپتوریایی (Septoria tritici Blotch) به روش دیالل [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 239-244]
 • سمیعی، لیلا اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز(Mentha spicata L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 17-34]

ش

 • شاملی، سمیرا ردیابی سرولوژیکی و تعیین دامنه میزبانی ویروس مخطط توتون در استان گلستان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 59-71]
 • شریفانی، مهدی اثر برداشت بهنگام بر افزایش کیفیت میوه‌ی انار ارقام شکر، شیرین و سنگک [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 101-118]
 • شعبانی، سمیّه تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، کودهای زیستی و نانونیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی سویا ((Glycine max L. در منطقه داراب (استان فارس) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 203-222]
 • شمس آبادی، حسینعلی بررسی رابطه مکانی توزیع پتاسیم خاک با صفات رشدی و عملکرد گندم دیم [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • شمیلی، محمود اثر ریزگردها بر فلئورسانس کلروفیل و خصوصیات فتوسنتزی نیشکر (Saccharum officinarum L.) دراهواز [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 277-293]
 • شهدی کومله، عباس بررسی ویژگی‌های گونه تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه شایع سوروف (E. crus-galli) در رقابت با برنج [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 224-241]

ص

 • صارمی، مریم تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب عدس در خرم آباد [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 337-342]
 • صبوری، حسین ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان براساس روش امی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 189-202]
 • صفری محمدیه، زهرا اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز(Mentha spicata L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 17-34]

ع

 • عابدی، بهرام اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز(Mentha spicata L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 17-34]
 • عارف بیکی، محمد تأثیر هیدرو‌پرایمینگ، تقسیط کود نیتروژن و عمق کاشت بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید دابل کراس 370 ذرت دانه‌ای در اراضی خشک [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 149-172]
 • عباس دخت، حمید تأثیر هیدرو‌پرایمینگ، تقسیط کود نیتروژن و عمق کاشت بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید دابل کراس 370 ذرت دانه‌ای در اراضی خشک [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 149-172]
 • عبدی، امید تحلیل وضعیت عملکرد و رابطه آن با سطح برگ در مزارع گندم بر اساس روش‌های درون‌یابی (مطالعه موردی: مزرعه نمونه ارتش استان گلستان) [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 47-69]
 • عبدالهی، عبدالرحمن بررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگهای ارقام حساس و مقاوم توتون آلوده به ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 129-153]
 • عرب، مصطفی اثر محیط کشت، نوع ریز نمونه و بنزیل آدنین بر القای رویان بدنی دوگونه ثعلب ایرانی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 119-132]
 • عزیزی، هما اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 133-155]
 • عسگرپور، ریحانه بررسی روش‌های مختلف مدیریت علف‌هرز انگل سس درختی (Cuscuta monogyna) در پرچین‌های برگ نو (Ligustrum vulgar) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 313-327]
 • عیسوند، حمیدرضا مطالعه اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدس [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 27-53]
 • علمداری، ابراهیم غلامعلی پور مطالعه اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدس [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 27-53]
 • عمرانی، بهجت پاسخ تولید و کیفیت گیاه خرفه (Portulaca oleracea) به منابع مختلف کودهای آلی و شیمیایی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 105-127]

ف

 • فراستی، معصومه تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب عدس در خرم آباد [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 337-342]
 • فرزانه، سلیم ‏بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 78-103]
 • فرهادی، بهمن تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب عدس در خرم آباد [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 337-342]
 • فلاح، سیف اله پاسخ تولید و کیفیت گیاه خرفه (Portulaca oleracea) به منابع مختلف کودهای آلی و شیمیایی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 105-127]
 • فلاح پور، فرنوش بررسی روش‌های مختلف مدیریت علف‌هرز انگل سس درختی (Cuscuta monogyna) در پرچین‌های برگ نو (Ligustrum vulgar) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 313-327]

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی تاثیر کاربرد زئولیت بر عملکرد کمی و کیفی سویا در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 173-187]
 • قادری فر، فرشید بررسی اثر زمان پاشش اسید سالیسیلیک بر برخی از رنگدانه‌ها و خصوصیات مورفولوژیک میوه گوجه‌فرنگی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 203-217]
 • قادری فر، فرشید تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 55-78]
 • قادری فر، فرشید ‏بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 78-103]
 • قاسمی، زینب پینه‌زایی و باززایی گیاهچه از دو توده‌ ایرانی گیاه داروئی هندوانه ابوجهل (Citrullus colosynthis L.) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 67-85]
 • قربانی، رضا مقایسه اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید دیم و آبی جو با استفاده از ارزیابی چرخه حیات [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 243-264]
 • قربانی، رضا بررسی روش‌های مختلف مدیریت علف‌هرز انگل سس درختی (Cuscuta monogyna) در پرچین‌های برگ نو (Ligustrum vulgar) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 313-327]
 • قرخلو، جاوید مقایسه مدل‌های هیدروترمال تایم جهت مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر فالاریس بر مبنای توزیع‏های نرمال، ویبول و گامبل [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 39-57]

ک

 • کیا، شعبان واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان به قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 329-335]
 • کاراندیش، فاطمه اولویت بندی مکانی تولید محصول پیاز در مناطق گرم و خشک (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 191-209]
 • کاظمی، حسین تهیه نقشه پراکنش و فلور علف‌های‌هرز تابستانه باغات مرکبات شهرستان بندرگز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 181-201]
 • کافی، محمد بررسی نقش تغذیه‌ای نانو ذرات سیلیسیم در ویژگی‌های فیزیولوژیک و تولید ریزغده سیب‌زمینی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 173-189]
 • کامکار، بهنام تعیین تناسب اراضی استان‏های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی برای کشت زیره سبز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و رهیافت مدل‏سازی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • کامکار، بهنام تحلیل وضعیت عملکرد و رابطه آن با سطح برگ در مزارع گندم بر اساس روش‌های درون‌یابی (مطالعه موردی: مزرعه نمونه ارتش استان گلستان) [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 47-69]
 • کامکار، بهنام ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی در کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی به دما در سه رقم آفتابگردان [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 119-136]
 • کامکار، بهنام ‏بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقند [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 78-103]
 • کیانمهر، محمحسین بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 49-65]
 • کوچکی، علیرضا بررسی ویژگی‌های گونه تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه شایع سوروف (E. crus-galli) در رقابت با برنج [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 224-241]

گ

 • گالشی، سراله ارزیابی بهبود سرعت و دوره پر شدن دانه طی فرآیندهای اصلاحی در ارقام گندم [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 23-37]
 • گالشی، سراله تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 55-78]
 • گنجی، علیه بررسی روش‌های مختلف مدیریت علف‌هرز انگل سس درختی (Cuscuta monogyna) در پرچین‌های برگ نو (Ligustrum vulgar) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 313-327]

ل

 • لطف الهی، لیلا بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر پرولین، رنگدانه‌های فتوسنتزی و رطوبت نسبی برگ گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L.)) در محیط آبکشت [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 89-103]

م

 • محسنی، علیرضا واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تلقیح باکتری Bradyrhizobium Japonicum و کود نیتروژن [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 73-87]
 • محمدی، احسان تأثیر مکش خاک و شوری آب بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 295-311]
 • محمدی احمد محمودی، اسماعیل تحلیل وضعیت عملکرد و رابطه آن با سطح برگ در مزارع گندم بر اساس روش‌های درون‌یابی (مطالعه موردی: مزرعه نمونه ارتش استان گلستان) [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 47-69]
 • محمدی نژاد، قاسم واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تلقیح باکتری Bradyrhizobium Japonicum و کود نیتروژن [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 73-87]
 • محمّدی‌نژاد، قاسم ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان براساس روش امی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 189-202]
 • محمدوند، المیرا بررسی ویژگی‌های گونه تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه شایع سوروف (E. crus-galli) در رقابت با برنج [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 224-241]
 • محمودی، الهام واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان به قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 329-335]
 • مرادی، شیرین اثر محیط کشت، نوع ریز نمونه و بنزیل آدنین بر القای رویان بدنی دوگونه ثعلب ایرانی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 119-132]
 • مرادی، علی بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر ظهور گیاهچه، استقرار و رشد اولیه یونجه در شرایط تنش شوری [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 105-125]
 • مسکرباشی، موسی غربال‌گری ژنوتیپ‏های برنج با استفاده از برخی صفات مورفوفیزیولوژیک درشرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 95-117]
 • مسکر باشی، موسی اثر ریزگردها بر فلئورسانس کلروفیل و خصوصیات فتوسنتزی نیشکر (Saccharum officinarum L.) دراهواز [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 277-293]
 • مشایخی، کامبیز بررسی اثر زمان پاشش اسید سالیسیلیک بر برخی از رنگدانه‌ها و خصوصیات مورفولوژیک میوه گوجه‌فرنگی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 203-217]
 • مشایخی، مهری بررسی رشد و جذب عناصر معدنی پایهGF677 (هیبرید هلو و بادام) در واکنش به پتانسیل آب در غلظت های مختلف آگار در محیط کشت بافت گیاهی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 1-16]
 • مصطفوی راد، معرفت اثرات تراکم بوته بر عملکرد گل و اسانس و برخی شاخص‌های مهم زراعی در گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 87-100]
 • معصومی اصل، اسد بهینه‌سازی تولید پینه و ریزازدیادی در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 35-48]
 • معصومی اصل، اسد پینه‌زایی و باززایی گیاهچه از دو توده‌ ایرانی گیاه داروئی هندوانه ابوجهل (Citrullus colosynthis L.) در شرایط درون‌شیشه‌ای [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 67-85]
 • مقدادی، نسیم تعیین تناسب اراضی استان‏های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی برای کشت زیره سبز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و رهیافت مدل‏سازی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • مقدم، محمد اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز(Mentha spicata L.) [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 17-34]
 • ملکی، عباس تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب عدس در خرم آباد [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 337-342]
 • ملیکیان، آندریانس ارزیابی عملکرد و شاخص‌های رشد سیب‌زمینی درشرایط کوهستانی وجلگه‌ای استان گلستان [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 231-238]
 • مهدوی، بتول تأثیر هالو پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی، مورفولوژیک و فیزیولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش قلیائیت [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • موحدی دهنوی، محسن تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، کودهای زیستی و نانونیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی سویا ((Glycine max L. در منطقه داراب (استان فارس) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 203-222]
 • موحدی نائینی، سید علیرضا بررسی رابطه مکانی توزیع پتاسیم خاک با صفات رشدی و عملکرد گندم دیم [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]

ن

 • ناخدا، بابک ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان براساس روش امی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 189-202]
 • نیازمرادی، مارال تهیه نقشه پراکنش و فلور علف‌های‌هرز تابستانه باغات مرکبات شهرستان بندرگز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 181-201]
 • نجفی، روح الله پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iLegume برای پیش‌بینی رشد و عملکرد سویا در شرایط گرگان [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 1-26]
 • نجفی، فرزاد بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و ریزمغذی‌ها بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 49-65]
 • نصیری، مرتضی غربال‌گری ژنوتیپ‏های برنج با استفاده از برخی صفات مورفوفیزیولوژیک درشرایط تنش خشکی [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 95-117]
 • نصرالله نژاد، سعید ردیابی سرولوژیکی و تعیین دامنه میزبانی ویروس مخطط توتون در استان گلستان [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 59-71]
 • نصرالله نژاد، سعید بررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگهای ارقام حساس و مقاوم توتون آلوده به ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 129-153]
 • نصرالله نژاد، سعید واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان به قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 329-335]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی ویژگی‌های گونه تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه شایع سوروف (E. crus-galli) در رقابت با برنج [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 224-241]
 • نظامی، احمد بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 243-260]
 • نظری، شهرام بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی محصول در ارقام چغندرقند [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 71-93]
 • نیکدل، کوثر اثر برداشت بهنگام بر افزایش کیفیت میوه‌ی انار ارقام شکر، شیرین و سنگک [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 101-118]
 • نه بندانی، علیرضا پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iLegume برای پیش‌بینی رشد و عملکرد سویا در شرایط گرگان [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 1-26]

و

 • وحدتی، کورش اثر محیط کشت، نوع ریز نمونه و بنزیل آدنین بر القای رویان بدنی دوگونه ثعلب ایرانی [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 119-132]
 • وکیلی بسطام، شهربانو تجزیه ژنتیک مقاومت گندم به لکه برگی سپتوریایی (Septoria tritici Blotch) به روش دیالل [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 239-244]

ه

 • همتی، خدایار اثر برداشت بهنگام بر افزایش کیفیت میوه‌ی انار ارقام شکر، شیرین و سنگک [دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 101-118]
 • هوشیار دل، فرامرز ارزیابی تنوع ژنتیکی و شناسایی QTLهای کنترل‌کننده صفات زراعی- مورفولوژیک در جمعیت 2:3F توتون شرقی [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 127-147]

ی

 • یامچی، احد توالی‌یابی و مطالعه فیلوژنتیکی ژن آلترناتیو اکسیداز (aox2) در زیرخانواده‌ Anthemideae [دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 217-229]
 • یدوی، علیرضا تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، کودهای زیستی و نانونیتروژن بر برخی صفات کمی و کیفی سویا ((Glycine max L. در منطقه داراب (استان فارس) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 203-222]
 • یزدانیان، محسن بررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگهای ارقام حساس و مقاوم توتون آلوده به ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 129-153]
 • یعقوبی خانقاهی، محمد اثر تناوب‌های‌ زراعی مبتنی بر کشت ذرت بر توزیع مکانی بانک بذر و گیاهچه‌های‌ علف هرز تاج‌ریزی سیاه (.Solanum nigrum L) [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 211-226]
 • یوسفی، مانیا بررسی رابطه مکانی توزیع پتاسیم خاک با صفات رشدی و عملکرد گندم دیم [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • یونسی، امید بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر ظهور گیاهچه، استقرار و رشد اولیه یونجه در شرایط تنش شوری [دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 105-125]
 • یونس ابادی، معصومه تهیه نقشه پراکنش و فلور علف‌های‌هرز تابستانه باغات مرکبات شهرستان بندرگز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 181-201]