نمایه نویسندگان

آ

 • آرمین، محمد تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • آرویی، حسین تاثیر رژیم های رطوبتی خاک در شرایط کنترل شده روی خصوصیات رشدی و زیست توده گونه های نعناع [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-72]
 • آرویی، حسین اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 165-184]
 • آروئی، حسین بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 23-49]
 • آزادی، پژمان تولید آنتوسیانین دلفینیدین در گلبرگ‌های گل ژاله (ژربرا) با اگرواینفیلتریشن سازه‌های ژنی رنگ گل [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 145-164]
 • آزموده، فهیمه اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 165-184]

ا

 • اثنی عشری، محمود تأثیر میکرو و نانوذرات دی اکسید سیلیسیم (SiO2) روی برخی ویژگی های کیفی و عناصر غذایی میوه توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 97-113]
 • احمدی، کریم کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • احمدی لاهیجانی، محمدجواد تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 89-106]
 • ایزدخوان شیشوان، موسی تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • اسلامی، علیرضا ارزیابی اثرات تنش زمستانه (یخبندان و برف) بر برخی خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی درختان تجاری مرکبات در منطقه تنکابن [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 151-157]
 • اکبرپور، وحید بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 23-49]
 • ایمانی، علی اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-121]

ب

 • بابایی زاد، ولی ا.. اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگرفرنگی در شرایط تنش شوری و کم‌آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 37-57]
 • باقری، عبدالرضا تاثیر رژیم های رطوبتی خاک در شرایط کنترل شده روی خصوصیات رشدی و زیست توده گونه های نعناع [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-72]
 • باقری، واحد مقایسه تغذیه رز بریدنی (Rosa hybryda L. cv. Grain Bdprex) با کود آمونیوم به روش کلتان و نیترات در کشت خاکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 21-39]
 • بقائی راوری، ساره بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-29]
 • بلوچی، حمیدرضا بهینه‌سازی پینه‌زایی و جنین‌زایی رویشی در دو ژنوتیپ گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata L.) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 41-62]
 • بهمنیار، محمدعلی بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 23-49]

پ

 • پازکی، علیرضا بررسی اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر صفات رویشی و روابط یونی ریشه و اندام هوایی اسطوخودوس (Lavendula officinalis L.) در شرایط تنش شوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 159-166]
 • پاسبان اسلام، بهمن تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • پتکی، پیام کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • پیردشتی، همت اله کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مؤلفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 165-185]

ت

 • تاج بخش شیشوان، مهدی تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • تاجور، یحیی ارزیابی اثرات تنش زمستانه (یخبندان و برف) بر برخی خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی درختان تجاری مرکبات در منطقه تنکابن [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 151-157]
 • تدین، علی تاثیر هورمون‌های اسید آبسزیک، پاکلوبوترازول و یونیکونازول بر کنترل گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca. Pers) و شاخص‌های رشد گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 73-90]

ج

 • جعفرپور، الهام تأثیر کودهای زیستی به همراه کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و صفات (Cassia angustifolia Vahl) فیزیولوژیکی گیاه سنای هندی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 71-87]
 • جلیلیان، جلال تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 75-96]
 • جمالی، سید حسین کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • جهان، محسن تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • جهانگیرزاده خیاوی، شاهین بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لیمو اسیدی (Citrus aurantifolia Swingle) ایران بر پایه نشانگر AFLP [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 81-96]
 • جوادی مجدد، داوود بررسی مراحل رشد فنولوژیک کیوی (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد در غرب گیلان [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 97-116]

ح

 • حیدری، مصطفی تأثیر کودهای زیستی به همراه کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و صفات (Cassia angustifolia Vahl) فیزیولوژیکی گیاه سنای هندی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 71-87]
 • حیدر زاده، ناهید بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-29]
 • حسینی، سید حمزه حسینی آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 131-155]
 • حسن زاده، کیانوش اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و برخی متابولیت های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 107-130]
 • حضرتی، سعید تاتیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد و غلظت آلوئین گیاه دارویی صبر‌ زرد (.Aloe vera L) در تاریخ های مختلف برداشت [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 63-80]
 • حمیداوغلی، یوسف بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لیمو اسیدی (Citrus aurantifolia Swingle) ایران بر پایه نشانگر AFLP [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 81-96]

خ

 • خیام نکوئی، مجتبی کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • خیرخواه، محمد تاثیر سطوح مختلف کودهای آلی روی صفات مرفوفیزیولوژیکی کاکوتی (Ziziphora clinopodioides Lam.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • خرم دل، سرور اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 117-143]
 • خواجه حسینی، محمد اثر برهم‌کنش علف های هرز و پرایمینگ بذر بر شاخص‌های رشدی توده‌های مختلف‌ هندوانه بذری (Citrullus‌ lanatus) [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 31-51]
 • خوشخوی، مرتضی تولید آنتوسیانین دلفینیدین در گلبرگ‌های گل ژاله (ژربرا) با اگرواینفیلتریشن سازه‌های ژنی رنگ گل [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 145-164]
 • خوشکام، صغری کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]

د

 • داوری نژاد، غلامحسین اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 165-184]
 • دباغ، مریم مطالعه تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی پیاز خوراکی (Allium cepa) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 135-149]
 • درودی، مهدی اثر نوع هورمون و غلظت محیط پایه بر جوانه زنی و پرآوری ریز نمونه‌های رز ساناز (Rosa chinensis var. Elvis) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 59-74]
 • دهاقین، لیلا اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-121]

ر

 • رحیمی تنها، شیوا اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگرفرنگی در شرایط تنش شوری و کم‌آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 37-57]
 • رحیم خانی، رخساره ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های ازگیل‌ژاپنی (Eriobotrya japonica) بر اساس صفات پومولوژی در استان گلستان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 157-177]
 • رسولی، موسی اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-121]
 • رضایی، جواد تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 89-106]
 • رضایی نسب، فرشته بررسی اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر صفات رویشی و روابط یونی ریشه و اندام هوایی اسطوخودوس (Lavendula officinalis L.) در شرایط تنش شوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 159-166]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 117-143]
 • رفیعی، مریم بررسی تنوع ژنتیکی بین همگروه‌های ارقام مختلف انگورهای بیدانه و دانه‌دار در شهرستان اراک براساس ویژگی‌های مورفولوژیکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 115-134]
 • روحانی، حمید بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-29]
 • روستا، حمیدرضا مقایسه تغذیه رز بریدنی (Rosa hybryda L. cv. Grain Bdprex) با کود آمونیوم به روش کلتان و نیترات در کشت خاکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 21-39]

ز

 • زرندی، مسعود اثر برهم‌کنش علف های هرز و پرایمینگ بذر بر شاخص‌های رشدی توده‌های مختلف‌ هندوانه بذری (Citrullus‌ lanatus) [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 31-51]
 • زین العابدینی، مهرشاد کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • زینالو، علی اصغر کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]

س

 • سادات نوری، سیداحمد ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در اکوتیپ‌های زیره سبز با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 185-204]
 • سیادت، سید عطاءالله کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مؤلفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 165-185]
 • سپهوند، عرفان اثر سیستم‌های تربیت بر خصوصیات کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه سیب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • سربی، الهام بهینه‌سازی پینه‌زایی و جنین‌زایی رویشی در دو ژنوتیپ گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata L.) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 41-62]
 • سیفی، اسماعیل ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های ازگیل‌ژاپنی (Eriobotrya japonica) بر اساس صفات پومولوژی در استان گلستان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 157-177]
 • سیفی، اسماعیل مطالعه‌ی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بومی و خارجی زیتون از نظر تنوع ریخت‌شناختی، کیفیت روغن و ترکیب اسیدهای چرب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • سلطانی، سهیل مطالعه‌ی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بومی و خارجی زیتون از نظر تنوع ریخت‌شناختی، کیفیت روغن و ترکیب اسیدهای چرب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]

ش

 • شجاعی نوفرست، کوروش تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 89-106]
 • شمس کیا، فرشاد کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]

ص

 • صبوری، عاطفه بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لیمو اسیدی (Citrus aurantifolia Swingle) ایران بر پایه نشانگر AFLP [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 81-96]
 • صفی پور افشار، اکبر اثر نوع هورمون و غلظت محیط پایه بر جوانه زنی و پرآوری ریز نمونه‌های رز ساناز (Rosa chinensis var. Elvis) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 59-74]
 • صفری، بهزاد ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در اکوتیپ‌های زیره سبز با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 185-204]

ط

 • طاهر نژاد، زهرا کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • طلایی، علی رضا اثر سیستم‌های تربیت بر خصوصیات کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه سیب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • طهماسبی سروستانی، زین العابدین تاتیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد و غلظت آلوئین گیاه دارویی صبر‌ زرد (.Aloe vera L) در تاریخ های مختلف برداشت [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 63-80]

ظ

 • ظفریان، مجتبی تاثیر هورمون‌های اسید آبسزیک، پاکلوبوترازول و یونیکونازول بر کنترل گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca. Pers) و شاخص‌های رشد گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 73-90]

ع

 • عابدی قشلاقی، ابراهیم بررسی مراحل رشد فنولوژیک کیوی (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد در غرب گیلان [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 97-116]
 • عبدی، سعید کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • عرفانی مقدم، جواد بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های زالزالک براساس خصوصیات مورفولوژیکی برگ و میوه [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 53-69]
 • عرفانی مقدم، جواد بررسی تنوع ژنتیکی بین همگروه‌های ارقام مختلف انگورهای بیدانه و دانه‌دار در شهرستان اراک براساس ویژگی‌های مورفولوژیکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 115-134]
 • عزیزی، مجید اثر پیش‌ تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی چهار توده بومی شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) در شرایط تنش شوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]
 • عزیزی آرانی، مجید بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 23-49]
 • عسکری سرچشمه، محمد علی اثر سیستم‌های تربیت بر خصوصیات کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه سیب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • علاالدین، محمد زمان اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگرفرنگی در شرایط تنش شوری و کم‌آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 37-57]
 • علیزاده، مهدی اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و برخی متابولیت های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 107-130]

ف

 • فاضلی، آرش بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های زالزالک براساس خصوصیات مورفولوژیکی برگ و میوه [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 53-69]
 • فاضلی، آرش بررسی تنوع ژنتیکی بین همگروه‌های ارقام مختلف انگورهای بیدانه و دانه‌دار در شهرستان اراک براساس ویژگی‌های مورفولوژیکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 115-134]
 • فاضلی، فاضل تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 89-106]
 • فتاحی مقدم، محمد رضا اثر سیستم‌های تربیت بر خصوصیات کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه سیب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • فریدونی، حسین مطالعه‌ی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بومی و خارجی زیتون از نظر تنوع ریخت‌شناختی، کیفیت روغن و ترکیب اسیدهای چرب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • فرزام، ابراهیم بررسی مراحل رشد فنولوژیک کیوی (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد در غرب گیلان [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 97-116]
 • فرهادی، حسن اثر پیش‌ تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی چهار توده بومی شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) در شرایط تنش شوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 1-19]
 • فوقی، بهروز ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در اکوتیپ‌های زیره سبز با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 185-204]

ق

 • قاسم نژاد، عظیم اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگرفرنگی در شرایط تنش شوری و کم‌آبی [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 37-57]
 • قاسم نژاد، محمود اثر سیستم‌های تربیت بر خصوصیات کمی، کیفی و غلظت عناصر غذایی میوه سیب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 123-144]
 • قاسم‌نژاد، عظیم مطالعه‌ی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بومی و خارجی زیتون از نظر تنوع ریخت‌شناختی، کیفیت روغن و ترکیب اسیدهای چرب [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • قرخلو، جاوید مطالعه تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی پیاز خوراکی (Allium cepa) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 135-149]

ک

 • کاوند، عبدالرضا کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • کریمی زینکانلو، سارا تاثیر سطوح مختلف کودهای آلی روی صفات مرفوفیزیولوژیکی کاکوتی (Ziziphora clinopodioides Lam.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]

گ

 • گلعین، بهروز بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لیمو اسیدی (Citrus aurantifolia Swingle) ایران بر پایه نشانگر AFLP [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 81-96]

ل

 • لونی، علی اکبر کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]

م

 • مجدسلیمی، کوروش تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد چای در شرایط آبیاری تکمیلی و دیم [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 145-163]
 • محرابی، مهدی ارزیابی اثرات تنش زمستانه (یخبندان و برف) بر برخی خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی درختان تجاری مرکبات در منطقه تنکابن [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 151-157]
 • محسن زاده، فاطمه مقایسه تغذیه رز بریدنی (Rosa hybryda L. cv. Grain Bdprex) با کود آمونیوم به روش کلتان و نیترات در کشت خاکی [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 21-39]
 • محمدیان، جعفر اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-121]
 • مختصی بیدگلی، علی تاتیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد و غلظت آلوئین گیاه دارویی صبر‌ زرد (.Aloe vera L) در تاریخ های مختلف برداشت [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 63-80]
 • مدیخانی مقدم، عصمت بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 23-29]
 • مدرس ثانوی، سید علی‌محمد تاتیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد و غلظت آلوئین گیاه دارویی صبر‌ زرد (.Aloe vera L) در تاریخ های مختلف برداشت [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 63-80]
 • مرادی، علی بهینه‌سازی پینه‌زایی و جنین‌زایی رویشی در دو ژنوتیپ گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata L.) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 41-62]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مؤلفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 165-185]
 • مرتضویان، سیدمحمدمهدی ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در اکوتیپ‌های زیره سبز با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 185-204]
 • مردی، محسن کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • مروی، حمید تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 17-35]
 • مشایخی، کامبیز بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 23-49]
 • مشایخی، کامبیز مطالعه تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی پیاز خوراکی (Allium cepa) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 135-149]
 • مشتاقی، نسرین اثر تیمار‌های ایندول بوتیریک اسید و آگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه‌زایی قلمه‌های چوب سخت پایه‌های رویشی MM106 و EM9 سیب [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 165-184]
 • مظفری، محسن بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های زالزالک براساس خصوصیات مورفولوژیکی برگ و میوه [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 53-69]
 • معصومی اصل، اسد بهینه‌سازی پینه‌زایی و جنین‌زایی رویشی در دو ژنوتیپ گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata L.) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 41-62]
 • معلم بنهنگی، فاطمه اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 117-143]
 • منعم، رضا بررسی اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر صفات رویشی و روابط یونی ریشه و اندام هوایی اسطوخودوس (Lavendula officinalis L.) در شرایط تنش شوری [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 159-166]
 • مومن پور، علی اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 91-121]

ن

 • نظامی، احمد تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 89-106]
 • نظامی، سمیه تاثیر رژیم های رطوبتی خاک در شرایط کنترل شده روی خصوصیات رشدی و زیست توده گونه های نعناع [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-72]
 • نظری، فرزاد تولید آنتوسیانین دلفینیدین در گلبرگ‌های گل ژاله (ژربرا) با اگرواینفیلتریشن سازه‌های ژنی رنگ گل [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 145-164]
 • نعمتی، سید حسین تاثیر رژیم های رطوبتی خاک در شرایط کنترل شده روی خصوصیات رشدی و زیست توده گونه های نعناع [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 51-72]

و

 • وارسته، فریال ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های ازگیل‌ژاپنی (Eriobotrya japonica) بر اساس صفات پومولوژی در استان گلستان [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 157-177]
 • وارسته، فریال مطالعه تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی پیاز خوراکی (Allium cepa) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 135-149]
 • واعظی کاخکی، محمدرضا اثر نوع هورمون و غلظت محیط پایه بر جوانه زنی و پرآوری ریز نمونه‌های رز ساناز (Rosa chinensis var. Elvis) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 59-74]

ه

 • همتی، خدایار اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و برخی متابولیت های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 107-130]
 • همتی، خدایار آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 131-155]
 • همتی، خدایار تاثیر سطوح مختلف کودهای آلی روی صفات مرفوفیزیولوژیکی کاکوتی (Ziziphora clinopodioides Lam.) [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 1-16]
 • هوشمند، مینا اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه [دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 117-143]

ی

 • یریتسایان، سرجی آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 131-155]
 • یعقوبیان، یاسر کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مؤلفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاک [دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 165-185]
 • یوسفی، رحمان تأثیر میکرو و نانوذرات دی اکسید سیلیسیم (SiO2) روی برخی ویژگی های کیفی و عناصر غذایی میوه توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.) [دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 97-113]
 • یوسف زاده، سعید آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی [دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 131-155]