دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-202 
1. ارزیابی شاخص‌های رشد سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی در نسبت‌های مختلف کشت مخلوط

صفحه 1-26

میلاد باقری شیروان؛ فائزه زعفریان؛ وحید اکبرپور؛ قربانعلی اسدی؛ بهاره بیچرانلو


9. ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان

صفحه 143-171

افشین سلطانی؛ محمدحسین رجبی؛ ابراهیم زینلی؛ الیاس سلطانی


10. تلاقی‌پذیری و مقاومت به بیمارگر Pythium ultimum در سه گونه مختلف از جنس گلرنگ (Carthamus)

صفحه 173-192

محمدهادی پهلوانی؛ حامد بگ محمدی؛ اسداله احمدی خواه؛ سید اسماعیل رضوی


11. تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida)

صفحه 193-202

مصطفی زنگوئی؛ سهیل پارسا؛ سهراب محمودی؛ مجید جامی الاحمدی