دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، پاییز 1394 
2. پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iLegume برای پیش‌بینی رشد و عملکرد سویا در شرایط گرگان

صفحه 1-26

علیرضا نه بندانی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ سامیه رئیسی؛ روح الله نجفی


3. مطالعه اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدس

صفحه 27-53

محسن آذرنیا؛ عباس بیابانی؛ حمیدرضا عیسوند؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


4. تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr)

صفحه 55-78

محمد خادم پیر؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر


5. ‏بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقند

صفحه 78-103

سلیم فرزانه؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر؛ محمد علی چگینی


7. بررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگهای ارقام حساس و مقاوم توتون آلوده به ویروس وای سیب‌زمینی (PVY)

صفحه 129-153

عبدالرحمن عبدالهی؛ سعید نصرالله نژاد؛ سید مهدی جعفری؛ محسن یزدانیان؛ میثم تقی نسب


11. بررسی ویژگی‌های گونه تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه شایع سوروف (E. crus-galli) در رقابت با برنج

صفحه 224-241

المیرا محمدوند؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ عباس شهدی کومله؛ زینب اورسجی


13. بررسی رابطه مکانی توزیع پتاسیم خاک با صفات رشدی و عملکرد گندم دیم

صفحه 261-276

مانیا یوسفی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ حسینعلی شمس آبادی


15. تأثیر مکش خاک و شوری آب بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

صفحه 295-311

پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری؛ رسول اسدی؛ احسان محمدی


16. بررسی روش‌های مختلف مدیریت علف‌هرز انگل سس درختی (Cuscuta monogyna) در پرچین‌های برگ نو (Ligustrum vulgar)

صفحه 313-327

ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ نرگس پورطوسی؛ علیه گنجی؛ فرنوش فلاح پور


17. واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان به قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی

صفحه 329-335

الهام محمودی؛ اکرم آق مولایی؛ شعبان کیا؛ سعید نصرالله نژاد