بررسی نقش رژیم آبیاری در ایجاد خلا عملکرد گندم در گرگان

نوع مقاله: پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Assessment of effect of irrigation regime on wheat yield gap in Gorgan region