توجه:

بدین وسیله به استحضار می­رساند کلیه  نویسندگان محترم مقالات از تاریخ 97/01/01 به بعد، در مرحله بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، میبایست برای هر مقاله مبلغ 800000 ریال (هشتادهزارتومان) واریز نمایند. همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ به صورت کامل، مبلغ 1200000ریال(یکصد و بیست هزار تومان دیگر) ویا گزارش کوتاه 800000 ریال (هشتاد هزارتومان دیگر) برای تامین بخشی ازهزینه­ های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.

*** شماره حساب واریزی: 3150062380 بانک تجارت به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 *** شماره شبا حساب بانک تجارت جهت واریز هزینه داوری و چاپ:   IR110180000000003150062380

***توجه فرمایید وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

 

((به اطلاع می­رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، از این تاریخ نشریه از  نرم ­افزار مشابه­ یاب استفاده می­ نماید)).

         

شماره جاری: دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-253 

1. اثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

صفحه 1-20

مهرانوش امامیان طبرستانی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ همت الله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان


6. ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در مرحله گیاه بالغ در تعدادی از ارقام گندم نان

صفحه 89-102

مریم ابراهیمیان؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ خلیل زینلی نژاد؛ سیده ساناز رمضانپور


10. بررسی سازگاری تعدادی از ارقام زیتون یونانی در منطقه طارم

صفحه 153-166

محمد نوری زاده؛ محمود عظیمی؛ عزیزاله عبدالهی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار
شاپا چاپی
2322-2050
شاپا الکترونیکی
2322-2778

بانک ها و نمایه نامه ها