مقایسه تأثیر دو سم نانو با سموم رایج در کنترل بیماری لکه غربالی درختان میوه هسته دار

نوع مقاله: پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of two nano fungicides with common fungicides to control shot hole disease of fruit trees