بررسی سوخت مصرف شده و میزان عملکرد محصول جو در سه روش خاکورزی

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of fuel consumed and crop yield of three tillage methods in barley farms