نویسنده = حامد بگ محمدی
تعداد مقالات: 1
1. تلاقی‌پذیری و مقاومت به بیمارگر Pythium ultimum در سه گونه مختلف از جنس گلرنگ (Carthamus)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 173-192

محمدهادی پهلوانی؛ حامد بگ محمدی؛ اسداله احمدی خواه؛ سید اسماعیل رضوی