دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-204 
3. اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگرفرنگی در شرایط تنش شوری و کم‌آبی

صفحه 37-57

شیوا رحیمی تنها؛ عظیم قاسم نژاد؛ ولی ا.. بابایی زاد؛ محمد زمان علاالدین


5. تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

صفحه 75-96

موسی ایزدخوان شیشوان؛ مهدی تاج بخش شیشوان؛ بهمن پاسبان اسلام؛ جلال جلیلیان


6. بررسی مراحل رشد فنولوژیک کیوی (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد در غرب گیلان

صفحه 97-116

ابراهیم عابدی قشلاقی؛ ابراهیم فرزام؛ داوود جوادی مجدد


7. اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه

صفحه 117-143

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مینا هوشمند؛ فاطمه معلم بنهنگی


10. ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در اکوتیپ‌های زیره سبز با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

صفحه 185-204

بهزاد صفری؛ سیدمحمدمهدی مرتضویان؛ سیداحمد سادات نوری؛ بهروز فوقی