نویسنده = معصومه لایق حقیقی
تعداد مقالات: 1
1. افزایش ترکیبات فنلی برگ زیتون (Olea europaea L.) با کاربرد خاکی کودهای شیمایی و آلی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 179-198

بهلول عباس زاده؛ سمانه اسدی صنم؛ معصومه لایق حقیقی