کلیدواژه‌ها = پایه رویشی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-137

عاطفه مشاری نصیرکندی؛ بهمن حسینی؛ علی رضا فرخ زاد؛ لطفعلی ناصری