کلیدواژه‌ها = آمونیوم تیو سولفات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه‌ شلیل رقم "شبرنگ"

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-106

وهب اسدی؛ منصور غلامی؛ نوشین کاظمی؛ موسی رسولی