کلیدواژه‌ها = وزن خشک
تعداد مقالات: 3
1. اثر الگوی کشت و سطوح مختلف کود دامی بر شاخص‌های رقابتی و عملکرد سیر (Allium sativum L.) و اسفناج (Spinacia oleracea L.)

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 199-213

الهام عزیزی؛ قربانعلی اسدی؛ رضا قربانی؛ سرور خرم دل


2. اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-41

افسانه امین غفوری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل


3. بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersium esculantium)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 189-198

علی باقرزاده؛ محسن قاسمی؛ محبوبه ابراهیمی؛ بهنام صالحی