کلیدواژه‌ها = ترکیبات فنولی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اسید‌جیبرلیک و اسید‌سالیسیلیک بر ویژگی‌های فیتوشیمیایی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و عناصر غذایی انگور رقم بیدانه سفید

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 103-120

زیبا حبیبی دستجرد؛ لطفعلی ناصری؛ جعفر امیری؛ حامد دولتی بانه