کلیدواژه‌ها = آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز (PAL)
تعداد مقالات: 1