بررسی تنوع بیوشیمیایی پوست و گوشت تعدادی از بیوتیپ‌های طبیعی مرکبات

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 استاد دانشگاه

3 استادیار پژوهشی موسسه مرکبات کشور

چکیده

بیوتیپ‌های طبیعی مرکبات از ذخایر ژنتیکی باارزش در کشور است که بررسی تنوع ترکیب‌های بیوشیمیایی آن‌ها جهت بهره‌برداری بهینه و توسعه ارقام جدید سودمند است. بدین منظور برای شناسایی آن‌ها میوه‌های 16 بیوتیپ با کد‌های 6، 8، 15، 21، 24، 25، 26، 29، 30، 41، 43، 45، 48، 51، 52 و 53 از کلکسیون ژرم‌پلاسم موسسه تحقیقات مرکبات کشور، در مرحله رسیدن ارقام تجاری مرکبات برداشت شدند. تغییرات رنگ پوست، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی ، فنل‌کل و ویتامین C به‌طور جداگانه در پوست و گوشت اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و ویتامین C در پوست بیوتیپ‌ها بالاتر از گوشت میوه بود و پوست بیوتیپ 24 و 29 بیش‌ترین (132 میلی‌گرم بر صد گرم وزن‌تر) ویتامین C را داشت. میزان فنل‌کل در گوشت میوه تا حدودی بالاتر از پوست بود و گوشت بیوتیپ 25 فنل‌کل بالا‌تری (25/1 میلی‌گرم بر گرم وزن تازه) نسبت به سایر بیوتیپ‌ها داشت. ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در پوست و گوشت میوه‌ها همبستگی ضعیفی با ویتامین C و فنل‌کل داشت. در کنار گوشت میوه با فنل‌کل بالا، پوست میوه بیوتیپ‌ها می‌تواند به‌عنوان یک منبع بسیار خوب برای ویتامین C در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation biochemical diversity of peel and pulp from some natural citrus biotypes

نویسنده [English]

  • maedeh ahankoub ro 1
چکیده [English]

Natural citrus biotypes are a valuable genetic resource in the country. Investigation about diversity of biochemical compounds due to optimize the utilization and development of new varieties is useful. Therefore, for identifying them, the fruits of 16 biotypes with numbers of 6, 8, 15, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 41, 43, 45, 48, 51, 52 and 53 in the germplasm collection of the Iran Citrus Research Institute were harvested at stage of ripening in commercial citrus varieties. Changes of color peel, antioxidant capacity, total phenol and vitamin C were investigated in both peel and pulp. Results showed that antioxidant capacity and vitamin C in peel were higher than the pulp and peel of biotypes 24 and 29 had highest (132 mg/100g FW) vitamin C. The content of total phenol in the pulp was higher than the peel and total phenol in pulp of biotype 25 was higher (1/25 mg/g FW) than other of biotypes. The antioxidant capacity of peel and pulp of fruits had weak correlation with vitamin C and total phenol. Besides fruit pulp with high total phenol, the peels are also a good source of vitamin C and can be used for food and pharmaceutical industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus
  • Vitamin C
  • total phenol
  • Biotype and Antioxidant capacity