نویسنده = معرفت مصطفوی راد
تعداد مقالات: 2
1. اثر کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر رشد و صفات فیزیولوژیک سیر (Allium sativum L.) در گیلان

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 55-68

لیلا علیزاد؛ کیوان آقائی؛ معرفت مصطفوی راد