نویسنده = افسانه امین غفوری
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید دیم و آبی جو با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 243-264

سرور خرم دل؛ رضا قربانی؛ افسانه امین غفوری


2. اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-41

افسانه امین غفوری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل