نویسنده = سیده مریم فلاح مرتضی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (Spinacea oleracea L.)

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-68

سیده مریم فلاح مرتضی نژاد؛ غلامعلی Peyvast؛ جمالعلی الفتی؛ بهمن سماک