نویسنده = لطفعلی ناصری
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر اسید‌جیبرلیک و اسید‌سالیسیلیک بر ویژگی‌های فیتوشیمیایی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و عناصر غذایی انگور رقم بیدانه سفید

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 103-120

زیبا حبیبی دستجرد؛ لطفعلی ناصری؛ جعفر امیری؛ حامد دولتی بانه


2. بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-137

عاطفه مشاری نصیرکندی؛ بهمن حسینی؛ علی رضا فرخ زاد؛ لطفعلی ناصری