نویسنده = موسی رسولی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه‌ شلیل رقم "شبرنگ"

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-106

وهب اسدی؛ منصور غلامی؛ نوشین کاظمی؛ موسی رسولی


2. اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 91-121

علی مومن پور؛ علی ایمانی؛ موسی رسولی؛ جعفر محمدیان؛ لیلا دهاقین