نویسنده = بهمن پاسبان اسلام
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-96

10.22069/jopp.2017.9873.1929

موسی ایزدخوان شیشوان؛ مهدی تاج بخش شیشوان؛ بهمن پاسبان اسلام؛ جلال جلیلیان