کلیدواژه‌ها = سیتوکینین
تعداد مقالات: 2
2. اثر نوع هورمون و غلظت محیط پایه بر جوانه زنی و پرآوری ریز نمونه‌های رز ساناز (Rosa chinensis var. Elvis)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 59-74

مهدی درودی؛ محمدرضا واعظی کاخکی؛ اکبر صفی پور افشار