کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

10.22069/jopp.2018.13167.2186

سحر جنتی عطایی؛ همت الله پیردشتی؛ حسین کاظمی؛ معصومه یونس آبادی


3. اثرات پرتودهی اشعه گاما بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا ( Brassica napus)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 193-204

مهتاب صمدی گرجی؛ علی زمان میر آبادی


4. بررسی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا (L. (Brassica napus در مراحل مختلف نموی در شرایط تنش غرقابی

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-89

فاطمه رسولی؛ سرالله گالشی؛ همت الله پیردشتی؛ ابراهیم زینلی