کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه ای
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تنوع ژنتیکی، همبستگی صفات و تجزیه علیت توده های سیاه دانه (.Nigella sativa L)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

محمود قربان زاده نقاب؛ محمد زارع مهرجردی


2. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 172-192

رضا موسی زاده؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ علی مختاریان