کلیدواژه‌ها = محتوای اطلاعات چند شکلی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 131-147

10.22069/jopp.2019.15655.2405

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ کوروش فلک‌رو؛ صنم صفایی چایی‌کار؛ سمر رمزی؛ احسان کهنه


2. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لیمو اسیدی (Citrus aurantifolia Swingle) ایران بر پایه نشانگر AFLP

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 81-96

10.22069/jopp.2017.9336.1892

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ یوسف حمیداوغلی؛ بهروز گلعین؛ عاطفه صبوری