تأثیر روی، بر و گوگرد بر میزان روغن دانه، عملکرد و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در کلزا

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه گیلان


عنوان مقاله [English]

Effects of zinc, boron and sulfur on seed oil, yield and activity of some antioxidant enzymes in rapeseed