نویسنده = سید اسماعیل رضوی
تعداد مقالات: 2
1. تغییر سطح بیماریزایی Phytium ultimum در گلرنگ تحت شرایط متفاوت آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 157-172

محمد هادی پهلوانی؛ سید اسماعیل رضوی؛ آزاد احمدی؛ الهام پالوج


2. تلاقی‌پذیری و مقاومت به بیمارگر Pythium ultimum در سه گونه مختلف از جنس گلرنگ (Carthamus)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 173-192

محمدهادی پهلوانی؛ حامد بگ محمدی؛ اسداله احمدی خواه؛ سید اسماعیل رضوی