کلیدواژه‌ها = استان گلستان
تعداد مقالات: 5
1. امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 141-153

10.22069/jopp.2018.14460.2293

آسیه سیاه مرگویی؛ حسین کاظمی؛ بهنام کامکار


2. بررسی رابطه مکانی توزیع پتاسیم خاک با صفات رشدی و عملکرد گندم دیم

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 261-276

مانیا یوسفی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ حسینعلی شمس آبادی


3. ردیابی سرولوژیکی و تعیین دامنه میزبانی ویروس مخطط توتون در استان گلستان

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-71

سعید نصرالله نژاد؛ سمیرا شاملی


4. وضعیت آلودگی ارقام مهم سویا به ویروس لکه حلقوی توتون در استان گلستان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 27-38

سمیرا شاملی؛ سعید نصرالله نژاد؛ مجید هاشمی