موضوعات = اصلاح نباتات
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 15-31

برزو کازرانی؛ سعید نواب پور؛ حسین صبوری؛ سیده ساناز رمضانپور؛ خلیل زینلی نژاد؛ علی اسکندری


2. کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زیتون

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-21

مهرشاد زین العابدینی؛ محسن مردی؛ علی اصغر زینالو؛ سید حسین جمالی؛ پیام پتکی؛ مجتبی خیام نکوئی؛ عبدالرضا کاوند؛ کریم احمدی؛ سعید عبدی؛ فرشاد شمس کیا؛ صغری خوشکام؛ زهرا طاهر نژاد؛ علی اکبر لونی


3. بهینه‌سازی تولید پینه و ریزازدیادی در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 35-48

سمیه حاجی زاده سی سختی؛ مسعود دهداری؛ اسد معصومی اصل؛ محمدعلی ابراهیمی


5. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 172-192

رضا موسی زاده؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ علی مختاریان