نویسنده = خدایار همتی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تنوع ریخت شناختی بعضی از ژنوتیپ‌‌های زیتون منطقه گرگان

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 97-113

سمیه ابراهیم نیا؛ اسماعیل سیفی؛ خدایار همتی؛ حسین فریدونی


2. ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-58

حسین صبوری فرد؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمودرضا بهرامی


5. اثر برداشت بهنگام بر افزایش کیفیت میوه‌ی انار ارقام شکر، شیرین و سنگک

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 101-118

کوثر نیکدل؛ اسماعیل سیفی؛ مهدی شریفانی؛ خدایار همتی