نویسنده = بهنام کامکار
تعداد مقالات: 5
1. امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 141-153

آسیه سیاه مرگویی؛ حسین کاظمی؛ بهنام کامکار


2. ‏بررسی تغییرات کیفیت بذر در طی نمو و رسیدگی بذر در هیبریدهای منوژرم چغندرقند

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 78-103

سلیم فرزانه؛ بهنام کامکار؛ فرشید قادری فر؛ محمد علی چگینی


4. ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی در کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی به دما در سه رقم آفتابگردان

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 119-136

بهنام کامکار؛ هدی ذوالفقار نژاد؛ نفیسه خلیلی