نویسنده = جمالعلی الفتی
تعداد مقالات: 4
3. تعیین محلول‌های غذایی مناسب برای گلدهی آنتوریوم گلدانی (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) در کشت بدون خاک

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 61-74

10.22069/jopp.2017.10783.2020

سمانه فتح الهی؛ معظم حسن پور اصیل؛ هدایت زکی زاده؛ جمالعلی الفتی


4. تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (Spinacea oleracea L.)

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-68

سیده مریم فلاح مرتضی نژاد؛ غلامعلی Peyvast؛ جمالعلی الفتی؛ بهمن سماک