نویسنده = محمد حسین امینی فرد
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک‌اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 153-165

10.22069/jopp.2018.13972.2256

معصومه شاکری؛ محمد حسین امینی فرد؛ محمد علی بهدانی؛ سید جلال طباطبایی