نویسنده = افشین سلطانی
تعداد مقالات: 8
2. پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iLegume برای پیش‌بینی رشد و عملکرد سویا در شرایط گرگان

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-26

علیرضا نه بندانی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ سامیه رئیسی؛ روح الله نجفی


3. پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 27-49

نسیم مقدادی؛ افشین سلطانی؛ بهنام کامکار؛ امیر حجارپور


5. تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 71-90

احسان اله تاجیک جلالی؛ علیرضا نه بندانی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حسین عجم نوروزی


6. مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 19-42

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی


7. ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 137-156

ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی؛ سید علی رضا موحدی نائینی


8. ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 143-171

افشین سلطانی؛ محمدحسین رجبی؛ ابراهیم زینلی؛ الیاس سلطانی