نویسنده = سیف اله فلاح
تعداد مقالات: 4
4. اثر کودهای اوره و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه ( Plantago ovate Frosk)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 101-116

کیمیا قاسمی؛ سیف اله فلاح؛ فایز رییسی؛ مریم حیدری