نویسنده = عظیم قاسم نژاد
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-58

حسین صبوری فرد؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمودرضا بهرامی


3. اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگرفرنگی در شرایط تنش شوری و کم‌آبی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-57

شیوا رحیمی تنها؛ عظیم قاسم نژاد؛ ولی ا.. بابایی زاد؛ محمد زمان علاالدین