نویسنده = عظیم قاسم نژاد
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ‏های مختلف زرشک (Berberis. sp) در منطقه شمال شرق ایران

دوره 27، شماره 1، بهار 1399، صفحه 75-91

10.22069/jopp.2020.15524.2396

مهدی علیزاده؛ سمیه طالبی؛ سیده ساناز رمضانپور؛ عظیم قاسم نژاد


2. ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-58

10.22069/jopp.2019.14351.2288

حسین صبوری فرد؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمودرضا بهرامی


4. اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگرفرنگی در شرایط تنش شوری و کم‌آبی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-57

10.22069/jopp.2017.9640.1910

شیوا رحیمی تنها؛ عظیم قاسم نژاد؛ ولی ا.. بابایی زاد؛ محمد زمان علاالدین