کلیدواژه‌ها = مرکبات
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 69-82

10.22069/jopp.2018.14084.2263

اسماعیل مقبلی دامنه؛ روح الله فتاحی؛ بهزاد قربانی؛ غلامرضا ربیعی؛ صمد اسفندیاری


3. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لیمو اسیدی (Citrus aurantifolia Swingle) ایران بر پایه نشانگر AFLP

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 81-96

10.22069/jopp.2017.9336.1892

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ یوسف حمیداوغلی؛ بهروز گلعین؛ عاطفه صبوری


4. بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 165-178

هاجر عابدین پور؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ بهروز گلعین


5. بررسی تنوع بیوشیمیایی پوست و گوشت تعدادی از بیوتیپ‌های طبیعی مرکبات

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 81-98

مائده آهنکوب رو؛ رضا فتوحی قزوینی؛ جواد فتاحی مقدم