کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 13
4. اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن‌های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 133-155

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ قربانعلی اسدی؛ سید محمد سیدی؛ هما عزیزی


5. تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 55-78

محمد خادم پیر؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر


7. اثر کودهای اوره و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه ( Plantago ovate Frosk)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 101-116

کیمیا قاسمی؛ سیف اله فلاح؛ فایز رییسی؛ مریم حیدری