کلیدواژه‌ها = تغذیه
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه تغذیه رز بریدنی (Rosa hybryda L. cv. Grain Bdprex) با کود آمونیوم به روش کلتان و نیترات در کشت خاکی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-39

واحد باقری؛ حمیدرضا روستا؛ فاطمه محسن زاده